Tse Kao


Tse Kao is energetisch healer, soulcoach en Taiji/Qi gongdocent.

Door zijn Chinese roots raakte Tse op jonge leeftijd geïnteresseerd in de Chinese filosofische
principes van het Taoïsme. Het vormt het de basis voor zijn levensstijl, zijn werk als coach en
bewustzijnswerker en als Taiji docent. Het Taoïsme heeft de Chinese cultuur al meer dan 2000 jaar
beïnvloed en het schonk leven aan martial arts zoals Taji en Qi Gong en gezond leven met
vegetarisme en lichaamsbeweging. De Tao (of Dao) kan uitgelegd worden als meegaan op de
stroom van het leven, je bewust mee laten nemen door het leven, door wat het leven je te bieden
heeft, wat in het leven alleen voor jou bestemd is en aan jou gegeven wordt. Het Taoïsme streeft
naar een leven in balans met de natuur. Voor Tse is deze Chinese filosofie zijn tweede natuur
geworden.

In de Taiji, Qi gong en bij healings staat de Qi (spreek uit ‘Chi’) centraal. Qi (ook wel Prana of Ki
genoemd) is de fundamentele energie die het lichaam in leven en gezond houdt. De naam Qi komt
uit China en wordt doorgaans gedefinieerd als adem, levenskracht, vitale energie of spirituele
energie. Het maakt deel uitmaakt van alles wat bestaat. Ons lichaam en geest is in staat zichzelf te
helen met behulp van Qi. Het helingsproces kan versneld worden door het verhogen van de
levensenergie door het beoefenen van Taiji en Qi gong of door een healing.

“Het is mijn passie en levensmissie om je te helpen je levensenergie en innerlijk
bewustzijn te verhogen”

Je kunt bij Tse Kao terecht voor: