Tse Kao


Tse Kao is naast zijn werk als fotograaf werkzaam als energetisch therapeut (Pranic Healing),
soulcoach en Taijiquan docent.

Door zijn Chinese roots raakte Tse op jonge leeftijd geïnteresseerd in de Chinese filosofische
principes van het Taoïsme. Het vormt het de basis voor zijn levensstijl, zijn werk als coach en
bewustzijnswerker en als Taiji docent. Het Taoïsme heeft de Chinese cultuur al meer dan 2000
jaar beïnvloed en het schonk leven aan martial arts zoals Tajiquan en Qi Gong en gezond leven
met vegetarisme en lichaamsbeweging. De Tao (of Dao) kan uitgelegd worden als meegaan op
de stroom van het leven, je bewust mee laten nemen door het leven, door wat het leven je te
bieden heeft, wat in het leven alleen voor jou bestemd is en aan jou gegeven wordt. Het
Taoïsme streeft naar een leven in balans met de natuur. Voor Tse is deze Chinese filosofie zijn
tweede natuur geworden.

Bij zijn werk als pranic healer en Taiji docent staat naast het Taoïsme de Qi (spreek uit ‘Chi’)
centraal. Qi (ook wel Prana of Ki genoemd) is de fundamentele energie die het lichaam in leven
en gezond houdt. De naam Qi komt uit China en wordt doorgaans gedefinieerd als adem,
levenskracht, vitale energie of spirituele energie. Het maakt deel uitmaakt van alles wat bestaat.
Ons lichaam en geest is in staat zichzelf te helen met behulp van Qi. Het helingsproces kan
versneld worden door het verhogen van de levensenergie door het beoefenen van Taiji en Qi
gong of door een Pranic Healing behandeling. Het is Tse’s passie om je te helpen je
levensenergie te verhogen.

Tse Kao deed intensieve personal Taiji trainingen bij Ten Chi Nin (Chris Schindeler) en traint
daar nog steeds. Hij volgde Taiji en Qi Gong lessen bij Master Gu Shining (Wudang Taoist
Wellness Center) en Shaolin Master Shi Heng Yi (Shaolin Temple Europe) en hij is
gecertificeerd Pranic Healer.

Je kunt bij Tse Kao terecht voor: